نتانیاهو کشتار کودکان و زنان فلسطینی را «منصفانه» خواند

Go to top