موضوع خشکسالی در کهگیلویه و بویراحمد جدی شد/ کاهش ۴۰ درصدی حجم آب سد شاه قاسم


Go to top