مهلت ۲۰ روزه مصری به وزیر دفاع برای پرداخت حق مناطق جنگی کارکنان نیروهای مسلح

Go to top