مناطق شمالی سمنان؛ گرفتار تصرف غیرقانونی/ تشکیل ۱۴۶ پرونده در دستگاه قضا

Go to top