مقام اسبق صهیونیستی بر اثر حمله فلسطینی‌ها به بیمارستان منتقل شد

Go to top