مطهری: بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی بودجه می‌گیرند اما شفافیت مالی ندارند

Go to top