مصرف برق ماینرهای مجاز و غیر مجاز ۱۰۹۱ مگاوات است/ تحریم مانع ۹ میلیارد یورو تسهیلات فایناس ساخت نیروگاه شد

Go to top