مصرف برق ماینرهای مجاز و غیرمجاز ۱۰۹۱ مگاوات است/ تحریم مانع ۹ میلیارد یورو تسهیلات فاینانس ساخت نیروگاه شد

Go to top