مسؤول جهادی هزینه‌اش کم و خدمتش زیاد است/با عملکرد اتوکشیده کشور، مدیریت نمی‌شود

Go to top