مردم نیویورک در حمایت از فلسطینیان تظاهرات برپا کردند+فیلم

Go to top