مدیریت دولتی مانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴/ بیشتر مشکلات اقتصادی، مربوط به نحوه واگذاری در بخش خصوصی است


Go to top