محور اصلی گفتمان‌‌‌های جامعه مبارزه با فساد، اقامه عدالت، کارآمدی و جوانگرایی است

Go to top