لزوم اجرای پویش «من حاضرم» برای تهیه تبلت ویژه دانش‌آموزان نیازمند در کردستان


Go to top