لایحه بودجه ۱۴۰۰ و میزان فروش نفت، تورم‌زا و حاوی پیام سیاسی و اقتصادی اشتباه است

Go to top