قانون اساسی را قبول ندارند ولی در انتخابات شرکت می‌کنند!/ اصلاح‌طلبان بزرگترین ضربه‌ها را به کشور زده‌اند

Go to top