قالیباف: نباید کسری بودجه داشته باشیم/ درآمد‌های کشور باید پایدار باشد


Go to top