فلاحی: تشکیل گروه‌های مقاومت و محدود شدن رژیم صهیونیستی از ثمرات روز قدس است

Go to top