علیرضا رئیسی به عنوان سخنگوی ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا منصوب شد

Go to top