علت تحریم‌های اقتصادی جدید ضد سوریه، شکست دشمنان در جنگ نظامی است

Go to top