طاهری: با کشتی‌گیر قرقیز آشنا بودم اما غافلگیر شدم/صحبت از حمایت مسئولان کلیشه‌ای است

Go to top