طاهری:امیدوارم اکبریان بعدها دوباره عذرخواهی نکند/آذری جهرمی اول کیفیت اینترنت را درست کند بعد کری بخواند

Go to top