ضرر تولیدکنندگان از بی‌برنامگی در قطع برق/مشترکان پرمصرف صنعتی موظف به استفاده از ژنراتور شوند

Go to top