صهیونیست‌ها یک نوجوان فلسطینی را به شهادت رساندند


Go to top