صلاحیت ۱۴ داوطلب دیگر انتخابات شورای شهر خراسان‌جنوبی تایید شد

Go to top