شکوری: پرسپولیس از ۴ دوره قهرمانی لیگ درآمدی نداشته است/ درخواست مان برای دربی شفاف است


Go to top