شکوری: تمدید قرارداد بازیکنان پرسپولیس را شروع کردیم/چرا با ۴۰ میلیون هوادار ردیف بودجه نداریم؟

Go to top