ششمین روز بمباران نوار غزه؛ شمار شهدا به ۱۳۹ نفر رسید

Go to top