شروط وزارت بهداشت برای امتحانات نهایی دانش‌آموزان/ مدارسی که پروتکل‌ها را رعایت نکنند تعطیل می‌شوند

Go to top