سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر جنایات اسرائیل محکوم است/برکات سفر رهبری در کردستان همچنان ادامه دارد

Go to top