سنگینی مشکلات انباشته بر بال های هما/ معضلات ساختاری اختلاف وزیر راه و مدیر ایرلاین ملی را جدی تر کرد

Go to top