سندرز: بایدن به جای توجیه کردن نتانیاهو به جان فلسطینیان اهمیت دهد

Go to top