سردار موسوی: عملیات‌های شناسایی و رزمی پهپادهای سپاه مستندسازی شده است

Go to top