سردار سلیمانی: مشکلات بر اساس غفلت و عملکرد کسانی که به دنبال جهانی‌سازی بودند رخ داد

Go to top