سازمان ملل: حمله به غزه ۱۰ هزار فلسطینی را آواره کرده است

Go to top