سازمان ملل بازهم فقط به ابراز نگرانی از حملات به غزه اکتفا کرد

Go to top