سازمان ملل از حمله تل‌آویو به ساختمان رسانه‌ها در غزه صرفاً متأسف شد

Go to top