ریاض به ابراز مخالفت با «اقدامات تنش‌زای اسرائیل» بسنده کرد

Go to top