روحانی: ساختار اقتصاد دولتی برای اداره مناطق آزاد آسیب زا خواهد بود

Go to top