روحانی: تا کنون واکسن نزده‌ام/ نباید به سمت پیک جدیدی حرکت کنیم

Go to top