روحانی: ان‌شا الله دولت آینده آمریکا در مقابل قانون تسلیم باشد و به تعهداتش برگردد

Go to top