روحانی: از مردم به خاطر قطعی برق عذرخواهی می‌کنم ولی وزارت نیرو مقصر نیست

Go to top