رفتار صادقانه موجب همراهی مردم با رئیس‌جمهور منتخب می‌شود

Go to top