دولت از مشاغل غیربیمه‌ای در شرایط کرونا حمایت لازم را نکرد

Go to top