دوره‌ای جدید و کم‌نظیر از حکمرانی آغاز شده/ مردم از امروز هیچ بهانه‌ای را از ما نخواهند پذیرفت

Go to top