ده‌ها هزار امضا برای الغای امتحانات حضوری در «فارس‌من»؛ مرغ آموزش‌وپرورش یک‌پا داشت!/ وزیر: امتحانات حتماً حضوری است

Go to top