دلار ۳۰ هزار تومانی نتیجه گفتار درمانی دولت است/ مدیران روحانی منافع خود را بر منافع ملت ترجیح دادند

Go to top