در جلسات هیات دولت و مجلس طی هفته‌های آینده نباید بیش از ۱۵ نفر حاضر باشند

Go to top