داوطلبانی که شرایط اعلامی توسط شورای نگهبان را داشته‌اند، ثبت‌نامشان قطعی است

Go to top