داوری: انتخاب اعضای مجمع با وزارت ورزش بوده نه ما/ حضور هیات‌ها در تهران ارتباطی به فدراسیون ندارد

Go to top