خواجه سروی به نفع آیت‌الله رئیسی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد

Go to top